A+ A A-

Klimatyzacja

Klimatyzacja Zamość, Lublin, Biłgoraj, Chełm, Hrubieszów, Tomaszów LubelskiKlimatyzacja – proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, mający na celu utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, zapewniających dogodne warunki do pracy i funkcjonowania człowieka (warunki komfortu) lub optymalne warunki dla określonego procesu przemysłowego (np. w przemyśle elektronicznym).

- Warunki komfortu
Komfort cieplny – zespół cech mikroklimatu, który powoduje dobre samopoczucie człowieka.
Odczucia termiczne człowieka odnoszą się głównie do równowagi cieplnej całego ciała. Na równowagę tę wpływa: aktywność człowieka, odzież jaką ma na sobie, jak również parametry otoczenia: temperatura powietrza, średnia temperatura promieniowania, prędkość przepływu powietrza i wilgotność względna. Na podstawie badań prof. Ole Fangera opracowano normę ISO wg której wrażenia cieplne ciała ludzkiego przewiduje się za pomocą wskaźników PMV i PPD.
Z doświadczeń inżynierów klimatyzacji wynika, że optymalne warunki dla ludzi wykonujących lekką pracę (np. praca biurowa) występują przy jednoczesnym spełnieniu następujących parametrów powietrza wewnętrznego:
        – temperatura: lato 23 – 26 °C; zima 20 – 24 °C
        – wilgotność względna: 40 – 60% (max 35 – 65%)
        – prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi: 0,2 – 0,5 m/s
Nie zachowanie któregokolwiek z tych parametrów może powodować u ludzi odczucie duszności, parności lub przeciągu. W zależności jednak od aktywności i odzieży człowieka, przyjmuje się różne zakresy parametrów powietrza wewnętrznego.
Oprócz odczuć termicznych, równie istotnym elementem komfortu jest przebywanie w czystym powietrzu o odpowiedniej zawartości tlenu.

- Mikroklimat technologiczny
Proces technologiczny może również wymagać zapewnienia odpowiedniego mikroklimatu. Oprócz jednak określenia optymalnych parametrów powietrza wewnętrznego, ważnym elementem jest tu utrzymanie założonych tolerancji wahań temperatury i wilgotności względnej czy prędkości powietrza.
Nierzadko również proces technologiczny wymaga utrzymania odpowiedniej czystości powietrza (mechanicznej, chemicznej, mikrobiologicznej).

- Warunki zewnętrzne
Instalacja klimatyzacji musi być przygotowana do zapewnienia wymaganych przez użytkownika warunków wewnętrznych w każdych warunkach meteorologicznych. Na podstawie badań sporządzono tablice z obliczeniowymi parametrami zewnętrznymi takimi jak: temperatura, wilgotność powietrza, wietrzność i nasłonecznienie.
Dane takie publikuje m.in. US The Department of Energy na stronie weather data – są to informacje z 6 kontynentów i ponad 100 krajów na świecie.
Na terenie Polski parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego określa norma PN-76/B-03420.

- Parametry techniczne – sprawność
- Sprawność urządzeń chłodzących i grzewczych określają dwa podstawowe wskaźniki wyrażane w Wat / Wat

COP (ang. Coefficient Of Performance) – Współczynnik wydajności chłodniczej – wyrażający stosunek mocy chłodniczej do mocy pobranej przez sprężarkę urządzenia chłodniczego
EER (ang. Energy Efficiency Ratio) – Współczynnik wydajności energetycznej – wyrażający stosunek mocy grzewczej do mocy pobranej przez urządzenie grzewcze

- Ilość powietrza wentylacyjnego
- Procesy klimatyzacyjne
- Urządzenia do obróbki powietrza
- Akustyka

 

Dośc ciekawym i ważnym zagadnieniem związanym z prawidłowo działającą wentylacją i klimatyzacją jest Syndrom Chorych Budynków - zapraszamy do lektury w Wikipedii - link.


 

Nasza firma już od 10 lat zajmuje się klimatyzacją w Zamościu, Lublinie, Chełmie, Biłgoraju, Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim. Działamy również w innych miejscowościach na terenie kraju zarówno jako podwykonawca jak i samodzielny podmiot. Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług ...

 


Definicja na podstawie - wikipedia.pl

Kontakt

Klimakomplex M. i J. Szpinda Sp.j.
ul. Kilińskiego 74, 22-400 Zamość
tel.: (84) 638-08-09
kom.: (604) 521-070

Koncepcja i wykonanie - Wirtualne Roztocze ...